[Video] Insandi Shoprite: Gengn Lekor Dinesh Domah Anba 3 Met Debri Pozisyon Dormi

Lekor DIneshwar Domah inn retrouve azordi, Dimans le 19 Novam, dan antrepo Shoprite, Trianon.

Se anba trwa met debri ki kadav-la ti ete. Sa abitan Palma-la, ki ti retrouv li prizonie laflam insandi, ki ti eklate dan antrepo ipermarse, Dimans le 12 Novam, ti depi sa introuvab.

Video:

Kapiten Rajiv Durbarry depi Special mobile Force (SMF) inn konfirme ki kadav-la idantifiab. “Nou finn retrouv kadav-la apre sink zour resers, ki ti koumans Merkredi dernie.”

“Nous avons fouillé dans chaque coin. Le cadavre se trouvait sous trois mètres de déchets, allongé au sol au rayon de nouilles dans l’entrepôt. Il était identifiable. C’est à la police et au Forensic Science Laboratory (FSL) maintenant d’établir les circonstances dans lesquelles il a trouvé la mort,” Rajiv Durbarry explike.

Sanjana, ser Dineshwar Domah, ankor dan sok, deplore ki bann otorite inn pran 8 zour pou retrouv lekor so frer.

Loading...

Comments

comments