[Audio] Komisyon Ladrog: “Gulbul inn dir nou koz manti divan komisyon,” Huranghee Dir

Avoka Ashley Hurhangee pa finn res trankil kont Raouf Gulbul ki li akize li ena enn karakter sal. Linn odisyone divan komisyon danket lo ladrog azordi, Lindi le 20 Novam. Me Ashley Hurhangee avanse ki Raouf Gulbul inn zis koz manti konsernan konpagn elektoral 2014, konsernan relasyon avek Tisha Shamloll ek sirtou reunyon nokturn dan St-Pierre.

Avoka-la inn konfirme ki ti ena enn sak nwar ki ti dan enn kof enn loto pandan reunyon nokturn dan St-Pierre. “Linn demann nou pou koz manti divan komisyon.” Li finn osi koz kont so bann konfrer Noor Hussenee ek Athon Murday. Linn soutenir ki premie nome-la ti byin Finance Manager Raouf Gulbul an 2014. Ashley Hurhangee avanse ki se Sabiir Gungapersad ki ti sofer prezidan Gambling Regulatory Authority ek non pa Athon Murday. “Gulbul enn le lou ki kasiet deryer lapo enn mouton.”

Audio:

Ashley Hurhangee konfirme osi ki Raouf Gulbul inn esay konvink li pou donn enn lot versyon lo reunyon kinn fer St-Pierre. Linn refuze. Depi sa, relasyon ant sa de zom-la inn deteryore. Ashley Hurhangee dir li santi li trayi akoz li ti ena konfians lo Raouf Gulbul.

Loading...

Comments

comments