Bann Pros Dinesh: “Si enn gran dimoun so zanfan ti ladan…”

Revolte. Bann pros Dineshwar Domah mekontan apre ki lekor zen zom-la inn retrouv dan antrepo Shoprite yer, Dimans le 19 Novam. Bindu Beekun, enn parmi tantinn viktim-la, pa kapav kontenir so emosyon.

Li pas depi dezespwar ek vinn ankoler. “Wit zour kout zis pou tras lavi enn zanfan,” li deklare. Pou bann pros viktim-la, bann ponpie inn tro tarde pou pran bann inisyativ pou teign dife-la.

Depi koumansman, Bindu Beekun explike ki zot tou inn dir bann ponpie pou solisit ranfor. Me pann fer naryin. Travay-la inn fer etap par etap. “Koumadir enn epizod par zour,” enn lot pros dir. “Se Mardi kinn desizyon inn pran pou kraz enn miray,” tantinn-la deplore.

Zot inn dekrie konportman sertin ponpie ek polisie. Zot inn fer boufon avek nou kan noun dir zot ki nou zanfan ladan, bann pros dir. Pou bann-la, bann ponpie pa a la oter malgre bann ekipman sofistike ki zot ena. Lezot manb lafami ki ti prezan inn interoze: “Si enn gran dimoun so zanfan ki ti ladan vit vit ti pou fini tir li…”

Anba trwa met debri

Alonze lo so vant, avek so tshirt rouz Shoprite, kot li travay depi 8 an. Se koumsa mem ki bann eleman Disaster Response Unit (DRU) depi Special Mobile Force inn retrouv Dineshwar Domah, 24 an, yer apremidi. San lavi.

Li ti dan antrepo Shoprite, kot reyon minn, spageti ek sak diri, alos ki bann etazer inn ranvers lo li. Se koumsa mem ki linn pieze, dapre bann dimoun ki ti inplike dan so resers.

Lekor Dineshwar Domah pa finn konsome par insandi kinn deklare Dimans. Otopsi inn revele ki sa abitan larout Palma, Quatre-Bornes, inn mor swit a ‘extensive burns.’

Dekouvert makab

7 zour apre sa terib dram-la, se yer apremidi ver 15hr14 ki bann zom sef inspekter Rajiv Durbarry depi DRU kinn rekuper lekor Dineshwar Domah anba trwa met debri. Bann polisie, ofisie Durbarry explike, inn evit servi bann ekipman pou pa degrab landrwa kot viktim-la ti kapav ete.

Kouma inn fer dekouvert makab-la yer apremidi, asistan komiser lapolis (ACP) Anil Kumar Dip, Divisional Commander, ek surintandan lapolis, Daniel Monvoisin, responsab Criminal Investigation Division (CID) inn al sur plas. Bann teknisyin lapolis siantifik inn egalman deplase.

Ver 17hr15, enn kordon sekirite inn etable pou permet Mortuary Van kit plas-la. Swivan bann direktiv surintandan lapolis, Krishna Kumar Rajaram.

 

Loading...

Comments

comments