Loto: 191e Gengnan Pou Aste Enn Lakaz

“Azordi aswar mo pou anons zot ki monn gengn loto.” 191e gengnan lotri nasyonal inn rekuper so chek Rs 33 645 549 azordi, Lindi le 20 Novam. Sa fonksyoner-la, ki ena 60 an parla, pou fer enn surpriz so lafami.

Ki li pou fer avek sa larzan-la? “Monn travay depi ki mo tipti me zame monn ofer enn lakaz mo lafami. Sa larzan-la pou fer nou boner ek boner mo paran kinn boukou sakrifie pou mwa.” Sa fonksyoner-la pou kontinie travay pandan 2-3 lane malgre gro som ki linn gengne.

Tiker gengnan inn valide Etoile Boutique. Se trwaziem fwa ki tiket jackpot inn vande laba. “Nou ti ena enn presantiman akoz nou ti vann de lezot jackpot an novam,” boutikie-la deklare.

Comments

comments