[Video] Insandi Shoprite: Adieu Emouvant Dineshwar Domah

Koleg, kamarad, pros ek bann politisyin inn rann enn dernie omaz Dinesh Domah. Bann funeray sa zen zom-la, kinn mor dan insandi Shoprite, inn fer azordi, Lindi le 20 Novam dan Palma, Quatre-Bornes.

Emosyon ti palpab azordi. Ti ena boukou dimoun ki ti vinn soutenir lafami Dinesh Domah. Navin Ramgoolam, Arvin Boolell, Xavier-Luc Duval, Alan Ganoo ou ankor Tania Diolle ti prezan pandan funeray-la.

Video:

Lekor viktim-la inn retrouve Dimans le 19 Novam dan antrepo ipermarse-la. Li ti anba trwa met debri. Se enn santiman revolt kot lafami viktim depi sa dekouvert makab-la. Zot inn fer boufou ar nou kan inn dir zot ki nou zanfan andan, bann pros soutenir. Pou bann-la, bann ponpie pa ti a la oter malgre bann ekipman sofistike ki zot ena.

Loading...

Comments

comments