Bois-Marchand: Vishal M. Trangle So Tifi 16 An Ek Pwayard So Frer Akoz Sigaret

Enn diskisyon familial inn terminn dan enn lamar disan dan Bois-Marchand Dimans le 19 Novam. Enn papa inn esay trangle so tifi 16 an ek pwayard so frer swit a enn diskisyon. Sispe-la inn arete ek inn avoue so krim. Li sou akizasyon tantativ meurt.

Enn diskisyon ant mari ek fam pou sigaret inn mank vir an dram Dimans, koumansman lasware, dan Bois-Marchand, Terre-Rouge. Vishal M., 40 an, ti sou ek inn esay trangle so tifi 16 an avan agres so frer Kiran avek enn zarm.

Dan enn depozisyon avek lapolis Terre-Rouge, mem zour, Dhunwantee C., 42 an, ser sispe-la, rakont sirkonstans dram-la. Dapre li, koumansman lasware, li ti kot li kan linn tann brouhaha kot so frer Vishal ki abit akote. Li finn al sur plas pou guete ki pe pase. Linn konstate ki so frer, ki ti sou linflians lalkol, ti pe diskit avek so madam akoz linn refuz donn li larzan pou aste sigaret. Vishal inn agres so tifi 16 an san oken rezon. Se lamem ki linn apel so frer Kiran pou kalme zafer-la.

“Vishal ti sou e li finn koumans trangle so tifi. Kiran inn intervenir me Vishal, ki ti ena enn kouto dan so lamin, inn pwayard li lo so vant. Kiran ti pe sinyin boukou ek inn transport li lopital lenor,” Dhunwantee explike. Blese-la, ki so lefwa inn perfore, inn ospitalize ek so leta lasante zize kritik.

Madam Vishal ek so tifi 16 an, lezerman blese, inn egalman resevwar bann swin depi lopital avan otoriz zot rant lakaz. Alerte, bann polisie Terre-Rouge inn al sur plas agresyon-la ek inn rekuper kouto lakwizinn-la. Lapolis siantifik finn egalman fer deplasman ek inn examinn plas-la.

Vishal pou so par inn arete ek kondwir stasyon lapolis Terre-Rouge kot li finn interoze. Linn avoue so krim. “Mo ti pe diskit ek mo madam pou enn zafer sigaret e mo frer Kiran inn rant ladan. Mo pan apresye sa ditou e mo finn pik li avek enn kouto dan enn moman koler,” linn explik bann anketer. Li nie ki linn esay etrangle so tifi ek inn explike ki linn tap li enn kalot.

Apre so interogatwar, Vishal inn plase an detansyon. Lindi, linn konparet divan tribunal Pamplemousses sou enn sarz provizwar tantativ meurt. Lapolis inn obzekte so remiz an liberte kondisyonel ek linn rekondwir dan selil polisiyer.

Lanket, mene par inspekter Rujub, plase sou soupervizyon sef inspekter Jumun.

Comments

comments