GRNO: Granmer Travers Lo Crossing Avek Enn Bebe 5 Mwa. Saki Arive Apre Revoltan Ek Inpansab.

Se kan zot ti pe rod travers larout lo enn pasaz kloute dan Grande-Rivière-Nord-Ouest (GRNO) ki enn fam 39 an, ki ti pe tini so ti zanfan sink mwa dan so lebra, inn tap anplin avek enn loto Dimans le 19 Novam. Se samem ki mama ti bebe-la inn deklare, ki ena 18 an.

“Mo belmer ti sorti kot so kouzinn. Letan pe retourne, ena crossing bizin traverse. Linn travers sa crossing-la. Enn loto inn vini inn balie tou le de. Ti bebe inn tonbe. Sofer-la letan linn trouv sa linn ale, li pann arete,” mama-la rakonte lo Radio Plus.

Blese, granmer ek so ti garson inn transporte lopital Dr A. G. Jeetoo, Port-Louis.

Si granmer-la inn resi retourn lakaz apre ki linn resevwar bann swin, ti bebe-la inn admet dan swin intansif. So leta lasante zize stab.

Lapolis inn ouver enn lanket pou etablir sirkonstans sa aksidan-la.

Loading...

Comments

comments