Komisyon Ladrog: “Si Golamaully ena bann prev, dir li fer enn depozisyon lapolis,” Gulbul Dir

“Si ti bizin met pandi, lontan mo ti pou fini fer li,” Raouf Gulbul afirme, kan l’express inn kontakte li, Lindi le 20 Novam.

Li reponn Ashley Hurhangee, demantir li ek so kofrer, Samad Golamaully, kinn afirme divan komisyon. Dapre li, zot inn fer boukou alegasyon alos ki zame linn koz ladrog avek bann-la.

“Nous étions amis. Nous nous sommes vus plusieurs fois, mais je ne leur ai jamais demandé de changer de version,” li dir. Chairman Gambling Regulation Authority inn asure ki so bann relasyon avek so de ansyin kamarad inn koumans deteriore kan bann-la inn demann li fer presyon pou met enn term travay komisyon.

Raouf Gulbul nie ki linn demann trafikan Peroomal Veeren pou inkriminn premie minist, Pravind Jugnauth.

“C’est facile de parler devant la commission. S’il (NdlR, Samad Golamaully) a des éléments concrets, qu’il fasse une déposition à la police. Nous parlons de la sécurité de l’État.”

Comments

comments