Bagar Dan Enn Bizoutri: Enn Gran Dimoun Gengn Bate Ek Etrangle

Enn lebra fraktire, enn echimoz lo lizie ek enn estafilad lo so lazou. Samem rezilta enn latak ki Raj J. inn viktim, ki ena 59 an, kinn arive dan so plas travay. So agreser se so prop koleg ki byin brit ek pa konn viv.

Bizin soulinie ki relasyon ant sa de zom-la pa bon ditou. Raj, ki exers kouma enn bizoutie depi 47 an rest lo lakey ek fer lavant dan sa bizoutri-la. So koleg, li responsab netwayaz.

Raj inn remarke ki a sak fwa ki li pran so dezene sur plas, so kamarad fer so travay netwayaz avek enn serviet. Ek kan li fer sa, lapousiyer poz lo so manze. Linn fer li konpran me li pann pran kont.

Se Lindi le 20 Novam ki bann zafer inn dezenere. Nou finn asiste mem senaryo. Dapre Raj, linn ouver enn termos ki ti ena so dezene ek inn plas li lo enn pla. Sispe-la inn pran so serviet pou tir lapousiyer. Apre linn apros Raj: “Linn vinn kot mwa ek inn sakouy serviet-la.”

Li pann kapav siport sa provokasyon-la, Raj inn demann li bann explikasyon.

Bann zafer inn dezenere. “Linn atak mwa alos ki mo ledo ti tourne ek inn trangle mwa. Mo ti koumans mank lesouf. Monn toufe ek monn tonbe. Linn met mwa anba ek inn profit lokazyon pou donn mwa bann kou. Monn gengn bann kou lo mo figir. Mo pann kapav defann mwa akoz mo ena enn problem lo lebra. Linn profit sa sitiasyon-la. Linn fraktir mo lebra,”Raj dir.

Avek lapolis, plinyan-la dir li salue so kamarad kinn interpoze. Linn resevwar bann premie swin lopital Flacq. So agreser reserse par lapolis ki bizin so versyon.

Comments

comments