[Exclusive] Aktivite Paranormal Flic-en-Flac: Kevin “Mo zouen Aliya laplaz ek li disparet kot simitiyer”

Li nepli gengn somey. Oken so bann kamarad ki ti prezan pa le kwar li. Li pa kone ki laport pou tape. Kevin* (prenon modifie) ki ena 26 an inn apros nou azordi pou konfie enn aktivite paranormal kinn pase dan so lavi mwa dernie. Li rakonte ki li ti al enn diskotek dan Flic-en-Flac ek linn zouen enn denome Aliya laba….

Nou interlokuter konfie: “Nou ti al laba a trwa. Mwa ek mo de kamarad. Nou finn danse ek bwar lalkol plin sa lanwit-la. Apre enn moman, monn sorti diskotek-la pou al fum enn sigaret deor lo laplaz. Monn al manz enn zafer avan. Apre 5 minit, mo trouv enn zen fam an rob blan sinial mwa. Li ti pre kot lamer.”

Kevin inn panse ki kapav zen fam-la anvi koz avek li ek fer konesans. Linn marse ziska kot li ek zot inn koumans koze. “Fam-la inn dir mwa asize ek monn asiz akote li. Noun fer konesans ek linn dir mwa li apel Aliya ek ena 23 an. Monn demann li ki li pe fer isi sa ler-la ek li dir mwa ki linn vinn danse ant kouzin ek kouzinn me linn mat,” Kevin dir.

Apre enn moman, Kevin inn propoz Aliya pou rant diskotek pou al danse. “Li dir mwa li trist ek pa anvi retourn laba. Linn gengn problem. Aliya dir ki li anvi al fer enn letour pou pran ler ek si mo kapav kit li enn plas. Monn dir li ki mo pa kapav kondwir apre mo ti fini bwar. Li dir mwa pa fer naryin nou marse nou al parti kot stasyon lapolis,” Kevin azoute.

Zen zom-la inn telefonn so bann kamarad ek dir ki li pou tarde enn tigit. Bann-la pa inn kas latet avek li. Kevin ek Aliya inn marse ek zot inn kontinie koz koze. “Monn demann li kot li reste ek si li ena kopin tousa. Li dir mwa ki li marye me so mari inn kit li. Nou inn kontinie marse an direksyon stasyon lapolis. Li dir mwa zot inn loue enn kanpman ek li pou fini ale depi laba,” Kevin konfie.

Apre 10 minit lamars, zot inn ariv pre kot enn simitiyer. Kevin dir ki tou inn vinn kalm enn kou. Apre sa enn labriz byin for inn soufle  ek enn zafer inkrwayab inn prodwir. “Sa labriz-la ti telma for ki monn santi disab rant dan mo lizie pou enn segonn. Kan mo vire pou guet Aliya, li ti nepli akote mwa. Monn trouv mwa tousel enn sel kou. Mo ti bwar ek sou enn tigit, enn sel kou mo nisa inn kase,” li dir nou.

Sa ler lamem Kevinn inn pran so portab pou telefonn so bann kamarad me pa ti ena rezo. Linn galoupe ek retourn direksyon diskotek. Laba linn rakont so mezavantir so bann kamarad ki pann kwar li sa ler-la. Mem so bann lantouraz pann kwar li.

“Mo pa dormi byin pandan preske enn mwa. Plizir fwa li vinn dan mo somey aswar ek mo lev dan sok. Mo latet fatigue ek mo nepli kone ki pou fer. Sa extra fatig mwa. Eski ti enn ilizyon sa ou enn lot zafer? Mo anvi zot konsey mwa,” Kevin termine.

Lepep, se enn konfesyon ki Kevin inn fer avek nou diskretman ek noun dir li ki ti kapav enn dimoun ou enn personn kinn mal mor ek inn koz avek li. Me nou pa kone kouma sa zafer-la kapav aret fatig li. Eski zot inn deza experyans enn zafer parey ek ki zot inn fer? Met enn komanter, Kevin pou swiv lartik-la. Mersi zot tou.

Comments

comments