Insandi Shoprite: Lafami Dinesh Domah Kont Atak Roshi Bhadain

Lafami Dinesh Domah pa finn donn oken konfirmasyon avek Roshi Bhadain pou ki li defann zot dan lakour kont Shoprite. Se samem ki Roshan Beekun, kouzin viktim insandi kinn arive dan antrepo Shoprite, inn afirme avek l’express azordi, Merkredi le 22 Novam.

Pourtan yer, Mardi le 21 Novam, pandan enn kongre dan Quatre-Bornes, lider Reform Party avanse ki lafami zen zom 24 an-la inn desid pou pourswiv an zistis konpagni proprieter Shoprite, enn fwa ki zot dey fini.

Kote bann pros Dinesh Domah, sa deklarasyon-la inn provok enn agasman akoz, dapre Roshan Beekun, politisyin-la ‘pa finn mem respekte dey zot lafami.’

“Yer, kongre-la inn fer akote kot nou. Li pe fer enn tam tam ar sa! Li pa mem respekte dey nou lafami. Si li propoz nou so bann servis, nou pou reflesi. Byinto, nou pou fer enn konferans depres. Savedir, kan nou dey fini,” Roshan Beekun soutenir.

Lekor zen zom-la inn retrouve Dimans le 19 Novam, enn semen apre ki insandi-la inn eklate. Li ti dan antrepo Shoprite, kot reyon minn, spageti ek sak diri. Bann etazer inn tonb lo li.

Comments

comments