Riche-Terre: Zot Agres José Runga 63 An Ek Kokin Rs 8 000 Avek Li

Riche-Terre, Jin Fei, enn group lapres, bann sosiete inporte inn inplante laba. Me Riche-Terre se osi agresyon, vandalism ek brakaz.

José Runga, enn abitan Quatre-Bornes, inn viktim li osi dan lazourne Mardi le 21 Novam. Linn blese lo so lebra. Li rakonte…

“Mo ti lo motosiklet ek mo ti pa al guet enn kamarad Riche-Terre. Enn kou, de zom inn sorti depi enn bwison ek inn zet lo mwa. Monn esay reziste me zot inn tir zarm avek mwa ek inn menas mwa. Zot inn dir mwa donn tou larzan ki ena avek mwa. Avek de kouto anba lagorz, mo pa ti ena lot swa ek monn donn bann-la tou kas ki ti ena avek mwa dan mo sak, enn som Rs 8 000.” Bann malfra-la inn osi pran so telefonn portab ki ti preske nef.

José Runga rakonte ki linn telefonn lapolis lo enn deziem portab ki li ena dan so pos. “Lapolis inn arive apre sink minit. Malerezman bann malfra-la inn sove antretan.”

Mezavantir sa zom 63 an-la pa ti sel ka akoz bann sours polisiyer inn fer nou aprann ki plizir ka agresyon inn raporte mem landrwa kot viktim-la inn agrese Lindi. Paret ki bann otorite inpwisan divan sa fenomen-la ziska ler.

Zot pe kontinie zot lanket dan sa zafer-la.

Loading...

Comments

comments