Zafer Michaela Harte: Ansyin Proprieter Sunday Times Prezant So Bann Exkiz An Irlande

4 an apre ki linn publie bann foto kadav Irlandaise Michaela Harte, Imran Hosany inn prezant so bann exkiz. Ansyin proprieter zournal Sunday Times inn fer publie enn let a latansyon lafami viktim-la dan lapres Irlandaise sa semen-la. Dan so let, li explike ki li pa ti anvi koz prezidis lafami. So lintansyon se montre saki viktim-la inn subir.

Publikasyon bann foto-la remonte an Juillet 2012, trwa zour apre ki de akize dan sa zafer-la inn diskulpe. Imran Hosany inn arete ek pourswivi pou troub a lord publik ek moralite relizie. An 2014, linn kondane pou pey enn lamann Rs 50 000. Enn santans kinn mintenir kan linn fer apel an 2016.

Michaela Harte, ki ti ena 27 an, ti retrouve mor dan so lasam dan lotel Legends, dan Grand-Gaube, le 10 Zanvie 2011. Li ti vinn fer so lune de miel avek so mari John MacAreavey.

Comments

comments