[Video] Lari Royale Port-Louis: Enn Batiman Pran Dife

Enn batiman inn pran dife lari Royale dan port-Louis yer aswar, Merkredi le 22 Novam. Dapre premie indikasyon, se enn batiman kot ti ena ansyin kazino. Aster li enn batiman komersyal.

Ponpie ti mande sur plas pou teign dife-la. Lapolis osi inn mande pou pran kontrol lasitiasyon.

Video:

Pa finn ena oken blese ek bann solda ponpie inn resi teign dife-la dan ler. Lapolis inn ouver enn lanket pou konn lorizinn sa dife-la.

Comments

comments