[Video] Shell La Vigie: Saki Li Gengne Dan So Pate Pou Fer Zot Degoute Ek Vomi

Feizal* (non fiktif) dir nou ki li ti al dan filing Shell La Vigie pou aste Red Bull, Croissant ek Pate Poisson Lindi le 21 Novam ver 12hr30. Apre ki linn ouver pate pwason-la, linn soke kan linn dekouver ki ena moutouk ladan. Linn retourn dan filing pou montre bann anplwaye-la.

Vwasi so resi apre ki linn aste sa 3 item-la dan filing Shell La Vigie:

Video:

Feizal kont pou denons sa saniter paski li ek so lafami mank konsom sa pate-la san ki zot kone ti ena moutouk ladan. Li pa anvi personn pas ladan ankor ek li ti anvi pas sa mesaz-la avek nou lekip.

Fer byin atansyon kan zot aste manze deor lepep. Plito verifie avan konsome. Ena bann anplwaye fer neglizans apre nou trouv mous poze lo bann gato-la. Ki zot panse lo la? Met enn komanter si zot osi zot inn deza trouv mous poze lo bann gato.

Loading...

Comments

comments