[Video] Trianon: Prev Ki Tou Laport Sekour Ena Kadna

Laport sekour ena kadna ek ena marsandiz ki bar zot. Se samem konsta ki Yuvan Beejadhur, kandida kinn konverti an ‘inspekter’ dan magazin Mr Bricolage ki trouv Trianon.

Sa kandida Nouvo Front Politik ek kandida eleksyon parsyel dan sirkonskripsyon no. 18 inn desid pou fer bann zafer dan enn lot fason. Yuvan Beejadhur inn fer enn letour dan batiman Mr Bricolage ki trouv Trianon Mardi le 21 Novam. Apre lamor trazik Dinesh Domah dan insandi kinn ravaz antrepo Shoprite, Yuvan Beejadhur ti anvi kone si magazin Mr Bricolage respekte bann norm konsernan bann laport sekour.

Video:

Lo video-la kinn filme ek komante par Yuvan Beejadhur an personn, nou konstate ki tou laport sekour Mr Bricolage ki trouv Trianon ena kadna ek inn obstrue par bann marsandiz.

Inside News inn esay gengn versyon direksyon Mr Bricolage lo sa bann akt iresponsab-la, me malerezman zot reket inn tonbe dan bann zorey sourd.

Comments

comments