Aksidan Mortel St-Julien: Sofer Jaguar, Mervin Bhageeah, Pey Enn Kosyon Rs 8 000

Li fer obze enn akizasyon omisid involonter. Sofer Jaguar ki inplike dan enn aksidan mortel, Zedi le 23 Novam, dan St-Julien, inn tradwir divan lakour Flacq azordi, Vandredi le 24 Novam, dan lafin apremidi. Mervin Bhageeah inn bizin fourni enn kosyon Rs 8 000 ek sign enn rekonesans det Rs 30 000.

Aksidan-la inn prodwir ver 14hr30 oter Domain Reets, St-Julien. Sofer Jaguar-la ti pe esay double enn veyikil lo enn kontour.

Se lamem ki kolizyon-la inn prodwir avek enn Toyota ki Dharmendra Reekoye ti pe kondwir, enn relizir ki ena 67 an. So madam, Vijaya Lutchmee Reekoye ki ena 67 an, pa finn surviv. Koup-la ti anrout pou rann vizit zot ti garson.

Jaguar-la, ki ti pe fer karos maryaz, inn pran dife apre aksidan-la.

Govind Doongoor, 34 an, ki ti anrout pou so maryaz, avek trwa lezot okipan vyikil-la, inn resevwar bann swin lopital Flacq. Govind Doongoor inn par laswit al so seremoni maryaz.

Comments

comments