[Exclusive] Triolet: Shanila 19 An “Li menas pou publie mo bann foto konprometant si…”

Li pe soufer, li dan traka. Li per ki so lafami pou panse, ki lasosyete pou dir. Nou viktim, ki apel Shanila ek ena 19 an, inn apros nou pou rakont troma li pe viv. Li dir li nepli ferm lizie aswar depi ki so ex-kopin, enn denom Kaviraj* (non modifie) ki ena 23 an, inn menas pou publie so bann foto konprometant lo Facebook.

Sa abitant Triolet-la li enn etudiant ek linn sorti avek Kaviraj pandan 3 an avan aret zot relasyon inn gengn enn mwa desela. Tou ti zoli dan zot koup ziska zot inn gengn enn problem ek Shanila inn bizin kit li pou bann rezon personel. Li rakont so mezavantir…

Shanila explike: “Kaviraj byin dous ek zantiy. Nou ti ansam pandan 3 an me inn bizin separe akoz bann rezon personel. Monn explik li ek linn konpran. Me apre 2-3 zour linn koumans fatig mwa pou retourn avek li. Linn mem koumans arsel mwa ek menas pou publie mo bann foto konprometant lo Facebook. Li koz tou kalite koze zis pou mo retourn avek li”

Nou viktim nepli kone ki laport pou tape. Li per pou denons sa akoz li per pou so reputasyon ek pa anvi lafami okouran. Li bon zot kone ki Shanila inn gengn relasyon sexuel avek Kaviraj sa dernie lane-la ek li ti konsantant. Kaviraj ek li inn pran plizir foto intim ansam. Me zame li ti doute ki Kaviraj pou fer sanatz avek li kan zot separe.

“Mo per atansyon li publie bann foto-la. Pourtan li ti dir mwa ki li pou efas tou mem zour. Kan mo ti verifie so portab pa ti ena bann foto ki li ti pran pou mwa. Sa lepok-la mo ti fol amourez de li. Me kan relasyon inn gate ek inn bizin kite, tou inn sanze. Mo per boukou. Mo pa kone ki laport pou tape,” Shamila dir an larm.

Nou viktim kone ki azordi zour pe ariv boukou problem ant koup ek kan zafer dezenere, nou trouv bann ex-kopin difuz bann video ou foto lo rezo sosio pou gat reputasyon fam-la. Ladan lalwa pa fer zot travay kouma bizin ek se viktim ki afekte konpletman. Shamila bizin zot konsey.

Si zot ena kitsoz pou dir li, met enn komanter ek li pou lir diskretman. So moral byin ba ek li kone linn fer enn gaf ki tou tifi ti kapav viktim kan zot tonb amoure. Li azoute ki li konn Kaviraj byin ek pa pou oze fer saki linn dir me li nepli ena konfians. Mersi lepep.

Loading...

Comments

comments