[Video] Aksidan Mortel St Julien D’Hotman: “Li inonsan, linn perdi lavi betman,” Viktim So Mari Dir

Bann zimaz sa lazourne-la pe tourne dan latet Dharmendra Reekoye, enn relizie ki ena 67 an.

Yer, Zedi le 23 Novam, dan St-Julien, so Toyota inn rant an kolizyon avek enn Jaguar. Vijaya Lutchmee Reekoye, 62 an, ti dan deziem loto ek linn rann lam. “Li inosan, linn perdi lavi betman,” mari-la deplore.

Video:

Kolizyon-la inn arive ver 14hr30, oter Domaine Reets dan St Julien. Sofer Jaguar-la ti pe esay double lo enn kontour. Karos maryaz-la, ki ti pe transport trwa lezot personn, inn pran dife apre aksidan-la.

Vijaya Lutchmee Reekoye inn desede alos ki li ti anrout pou lopital Flacq. So mari inn perdi konesans ek enn volonter inn transport zot lopital. Bann okipan Jaguar-la inn blese ek inn transport zot lopital.

“Li ti pe sinyin depi so labous ek ti pe ankor respire. Mo ti panse ki li pa osi grav…”

Misie-la rakonte ki linn leve akote so madam kan ti pe transport li lopital. “Kan monn ouver lizie, monn trouv mo madam. Li ti pe sinyin depi so labous ek ti pe ankor respire. Mo ti panse ki li pa osi grav, zot inn konstat so dese apre.”

Bann zimaz sa lazourne-la tourn dan latet Dharmendra Reekoye. Koup-la ti pe retourn depi enn konferans Phoenix ek ti pe al kot so tifi dan l’est pou guet zot ti garson. “Mo madam ti anvi guet li.” Li azoute: “Anrout, li ti pe donn mwa manze. Sa zimaz-la pou res grave dan mo memwar.”

“Zame monn fer aksidan. Mo roul dousman, mo touzour kalm lo volan.”

Misie-la dan linkonprenasyon. “Zame monn fer aksidan. Mo roul dousman, mo touzour kalm lo volan.” Kot relizie-la, dan Amaury, Rivière-du-Rempart, enn lafoul inn akimile. Dharmendra Reekoye ti pe asize lo so sofa alos ki so bann pros ti pe rekonfort li.

Apre so retret, koup-la ti desid pou fer travay sosyal. Viktim-la konu kom enn dimoun ki ena leker dan lamin. Li les deryer li enn mari ek de zanfan, enn garson ek enn tifi. Bann funeray pou fer azordi,Vandredi le 24 Novam, a 15hr.

Comments

comments