[Exclusive] Piton: Devika 33 An “Mo mari kit mwa ek mo 3 zanfan pou enn fam 23 an”

Zot ansam pandan 17 an. Zot maryaz fer 15 an. Zot inn gengn trwa zanfan dan zot relasyon: trwa tifi ki ena 13, 12 ek 1 an. Zouen Devika *(non modifie), enn fam marye ki ena 33 an ek abit Piton. Li rakont so soufrans apre ki so lavi inn baskile…

Devika konfie: “Nou maryaz fer 15 an. Me depi 5 mwa, mo mari ena enn relasyon extra-konzigal avek enn zen fam kot li travay. Mo mari ena 34 an ek fam-la ena 23 an. Akoz sa zafer-la, mo lavi maryaz inn gate konpletman. Mo ti ena enn zoli ti fami me enn sel kou mo lemond inn koumandir eklate.”

Sa zen mama 33 an-la dir ki so mari travay kouma enn manager dan enn lotel ek fam-la travay mem plas. Apre boukou diskisyon, mari-la inn dir ki zot pa pou kapav separe. Anplis, lafami fam 23 an-la dakor pou marye zot tifi avek Devika so mari.

“Ladan se mwa ek mo bann zanfan ki pe soufer. Mo pa pe zis perdi enn mari, me mo bann zanfan pou al perdi zot papa. Mo mari negliz nou akoz sa fam-la. Li pa aste naryin pou lakaz ek ni pou bann zanfan-la. Li bat mwa toulezour ek dir mwa kit lakaz ale,” Devike rakonte an larm.

Malgre ki nou viktim ena enn ‘protection order’, so mari kontinie servi violans avek li. “Mo pann al de lavan avek sa akoz li pou perdi so travay. Mo nepli kone ki laport pou tape ek inn desid pou kontakte zot pou demann konsey publik. Li tromatiz mo bann zanfan ek li dir li pou kit nou ek al viv avek fam-la,” Devika azoute.

Ki zot panse pou bon desizyon pou Devika. Ki li bizin fer. Eski zot ena kitsoz pou dir li ou konsey li? Li nepli santi li an sekirite ek so relasyon avek so mari pe gate zour-an-zour. Li pa anvi trouv enn zour pli pir ki sa. Met enn komanter anba ek li pou lir diskretman. Mersi lepep.

Loading...

Comments

comments