Jumbo Phoenix: Yashika “Zot Afis Rs 27.95 Me Charge Rs 29.90 Lo Lakes”

Jumbo Phoenix pe arnak dimoun. Pa zis sa supermarse-la me plizir supermarse atraver lil Moris. Kan anrezistre plint Consumer’s Protection Unit, nou pa trouv oken aksyon konkre ouswa enn vre sanzman. Yashika* (prenon modifie) rakont so mezavantir avek enn staff Jumbo Phoenix…

Yashika rakonte: “Zot bann voler. Sa fer trwaziem fwa ariv sa avek mwa. Zot afis enn pri ek charge pli ser kan al peye lo lakes. Monn deza port plint Consumer’s Protection Unit avan. Me sa inn re arive ankor.”

Nou viktim dir li frustre ek ankoler. Pa kapav ariv mem zafer sak kou. Kan pou protez bann klian ? Eski sa bann supermarse-la koronpu ou bann dimoun ki travay CPU koronpu ou kas pas anba latab ? Nou demann enn lanket aprofondi.

Vwasi resi Yashika:

Yashika konfie ki kan linn demann enn staff lo sa problem-la, zot gengn pou koz foutan ek pena maniyer reponn enn klian. “Monn dir staff-la apel so manager ki on duty me li dir mwa al guete ki mo pou fer ek li pa pou apel li. Anplis desa, li guet mwa avek enn regar menasan. Mo demann mwa eski vre mem klian le roi?” nou viktim dir.

Yashika inn al stasyon Phoenix pou port plint ek zot inn vinn sur plas pou verifie. Sa zafer-la inn deroule yer aswar ver 9hr, Vandredi le 24 Novam.

Loading...

Comments

comments