Li Menas Pou Publie Bann Foto Konprometant: Shanila 19 An “Linn demann mwa pardon..”

Swit a enn publikasyon ki nou ti mete Vandredi le 24 Novam kot Shanila inn explike ki so ex-kopin inn menas li pou publie so bann foto konprometant, nou viktim dir nou ki Kaviraj inn retrakte ek inn demann li pardon.

Shanila explike: “Apre publikasyon-la, Kaviraj inn fini kone ki pe fer referans avek li. Linn kontakte mwa pou demann pardon apre ki monn dir li mo kont pou al Cyber Crime Unit pou fer enn plint kont li akoz mo ena so bann mesaz kot linn menas mwa.”

Nou viktim inn osi dir li detenir bann recording kot Kaviraj ti menas li ek dir ki li pou publie so bann foto konprometant si li pa retourn dan so lavi. Sa abitant Triolet-la dir ki Kaviraj inn desid pou efas tou bann foto-la pou ki li pa al de lavan avek so plint.

“Li pe fer sa pou evit problem paski li finn realiz konsekans. Se pou bann rezon personel ki nou ti separe. Mo resersie zot tou pou zot supor par bann komanter. Ena komanter mo pa finn apresie me tou mantalite pa parey,” Shanila dir.

Li remersie nou lekip ek dir ki enn sel publikasyon inn rezoud so problem ek inn kalme bann zafer. Ti ariv enn ler kot Kaviraj ti pe res arsel Shanila. Li pa ti pe kone ki laport pou tape ek nou ti publie so problem. Sa mesaz-la inn pase ek Kaviraj inn konpran ki sa kapav vir lo li.

Si zot osi zot ena problem ek anvi fer zot lavwa tande, pa ezite pou anvway zot problem lo nou paz Facebook Viral Mauritius.

Loading...

Comments

comments