[Exclusive] Phoenix: Jaya “Li fer mo garson ki ena 14 an vizyonn bann fim X…”

Jaya enn mama ki ena trwa zanfan ek ena 36 an. Li enn abitant Phoenix ek so misie travay kouma enn fonksyoner. Li dir nou ki so bann zanfan an vakans ek enn ladan, apel Vishay ek ena 14 an, abitie frekant so gran kouzin, 18 an ek apel Shakil.

Jaya rakonte: “Zot zoue ansam ek akoz ena vakans, mo les li al kot li pou zoue ansam. Zot abitie zoue Play Station ek mont bisiklet. Samdi dernie, kan monn al kot kouzin-la pou dir Vishay vinn lakaz pou manze, monn trouv tou le-de pe vizyonn fim X lo enn laptop. Ti Shakil so gran frer so laptop ek pa ti ena personn prezan kot li sa ler-la.”

Jaya inn kriy avek Vishay ek inn trap so lamin pou retourn lakaz. “Mo ti anvi donn li kalot ek enn bon koreksyon. Me monn zis kriy avek li ek Shakil osi. Monn demann zot explikasyon san oken repons. Monn dir Shakil ki li pa zoli saki li pe fer ek pa ti bizin montre Vishay bann fim parey. Linn demann mwa exkiz” Jaya konfie.

Kan inn ariv tanto, Shakil so bann paran inn rant lakaz, Jaya inn al rakont zot ki finn pase pou ki Shakil pa re fer sa ankor. Lakaz, Jaya dir nou ki Vishay inn boulverse ek inn aret manze. Mem Jaya pe koz byin avek li, Vishay pa le sorti depi so lasam ek refiz manze.

Nou interlokutris Jaya nepli kone kouma pou koz avek Vishay ek ki pou dir li. “Kapav li pe santi li anbarase ek kapav akoz monn kriy avek li, aster li pa pe rod koz avek mwa. Ousa kapav li santi li koupab pou saki linn fer avek so kouzin Shakil. Mem monn dir li ki li pa grav ek aret fer sa, mo trouv li dan so kwin,” Jaya dir nou dan traka.

Eski zot ena kit konsey pou sa mama trwa zanfan-la. Li dir ki teknolozi inn avanse ek li ti kone ki enn zour ou lot kapav ariv enn zafer parey. Me li pa ti atann ki so garson 14 an vinn trankil koumsa. Li bon zot kone ki Vishay so pli gran zanfan ek li ena enn tifi 12 an ek enn ti garson 6 an.

Met enn komanter si zot ena kit konsey pou donn Jaya paski li pe gengn boukou traka pou Vishay. Mem yer, Dimans, li pann al zoue kot Shakil. Sa abitant Phoenix-la bizin zot konsey. Li remersie zot an avans.

Loading...

Comments

comments