Atousman Lo Farheen 19 An: Tourist-la Dir “Monn sinpleman propoz li pou gengn relasyon sexuel”

So zafer pa bon ditou. Enn tourist turc, 43 an, inn arete par lapolis Terre-Rouge Dimans apre ki enn zen fam 19 an, ki travay kouma stazyer dan enn lotel dan rezyon lenor, inn akiz li pou atousman. Arete, sispe-la nie ban alegasyon kinn porte kont li.

So vakans inn vinn amer. Linn rant Moris Dimans le 26 Novam, enn tourist turc ki nou prenom li Raffick inn arete mem zour par lapolis Terre-Rouge apre ki enn zen stazyer, ki abit Port-Louis, inn port plint kont li.

Dan so depozisyon, Farheen (prenon modifie) explike ki, Dimans le 26 Novam, ver 17hr45, li ti dan so plas travay, dan hall lotel, kan de tourist turc inn apros li. Enn parmi bann-la, Raffick, enn businessman ki ena 43 an, inn repros ki ki pena lili doub dan so lasam, amlgre ki li ti presize ki li pou bizin sa.

“Mo finn al cheke ek mo finn donn li enn lot lasam. Kan inn rant dan lasam-la, Raffick inn fer mwa bann propozisyon indesant. Li finn dir mwa dormi ant li ek so kamarad e li finn propoz mwa pou gayn relasyon avek li ek so kamarad,” Farheen explike dan so depozisyon.

Farheen inn refuz misie-la ki ti pe esay imobiliz li. “Tourist-la inn fer atanta a ma puder ek kan zot inn tann tapaz, zot inn larg mwa. Zot ti pe fer bann komanter indesant ek monn kit plas-la monn ale.” Linn refuze pou enn medsin lapolis examinn li apre bann problem personel.

Tandi tourist turc-la, linn arete mem zour ek relase lo parol. Lindi, Raffick inn donn so versyon de-fe avek lapolis an prezans so avoka ek li finn kategorikman nie bann alegasyon a la puder lo zen fam-la. “Akoz pa ti ena lili doub dan mo lasam, monn apros zen fam-la ki ti dan hall lotel. Linn ofer mwa enn lot lasan ek monn sinpleman propoz anplwaye-la pou gengn rapor sexuel avek li. Linn refuze. Monn aksepte so desizyon, me zame monn abiz li.” Apre so interogatwar, linn relase lo parol. Li bizin konparet divan tribunal Pamplemousses azordi, mardi, pou so inkulpasyon.

 

Loading...

Comments

comments