Cap-Malheureux: Enn Boutikie Tous Doudou Enn Tifi 11 An. Lakour Donn Li Liberte Kondisyonel.

Lakour intermediyer inn donn liberte kondisyonel a enn abitan Pointe-aux-Canoniers Lindi le 27 Novam. Sa boutikie ki ena 60 an-la inn zize koupab pou atanta a la puder lo enn tifi ki ti ena 11 an a lepok.

Zom-la inn gengn liberte kont enn kosyon Rs 10 000. Anplis, linn angaze pou pa komet oken deli pandan enn an. Sinon li pou pas trwa mwa dan prizon.

Deli-la remonte le 25 Desam 2015. Dan versyon ki tifi-la inn donn lakour, sa abitant Cap-Malheureux-la afirme ki li ti lakaz kan so mama inn dir li al laboutik pou aste bann prodwi. Linn finn fer saki so mama inn dir.

Versyon kontradiktwar

Kan linn ariv sur plas, li dir linn trouv enn misie deryer kontwar. Linn demann li kot zwayon ek boutey bwason gazez trouve. Apre sa, linn pran enn panie. Pandan ki li ti pe verse pou ramas zwayon, akize-la inn vinn deryer li ek tous so doudou avek so de lamin.

Tipti tifi-la inn soutenir dan lakour ki zom-la inn promet pou donn li gato ek larzan kont so silans lo sa insidan-la. Li finn answit rekuper so bisiklet pou rant lakaz. Linn rakont sa insidan-la so mama ki finn akonpagn li stasyon lapolis pou port plint.

Akize-la inn nie tou alegasyon kinn porte kont li. Linn konsede ki le 25 Desam 2015, li ti pe travay tousel dan laboutik ek tipti tifi-la ti vinn aste prodwi. Me li dir li pann tous so doudou ek pann fer oken propozisyon.

Toutfwa, akize-la inn kontredir dan lakour. Dan enn versyon kinn revwar, li alegue ki se tipti tifi-la kinn pran bann zwayon. Ena zwayon kinn tonb anba, ek an mem tan linn verse avek tipti tifi-la ansam pou ramase. Ek sa ler lamem, so lamin inn aksidantelman tous so doudou. So versyon pa finn konvink tribunal.

Loading...

Comments

comments