Enn Motosiklet Tap Avek Amreen: “Kan mo pe vini mo nek trouv zanfan-la sorti divan mwa”

Leta lasante tipti Amreen  inspir viv inkietud. Tipti tifi 3 an-la inn perkute par enn motosiklet kan li ti pe travers simin Dimans le 26 Novam.

Si motosiklist-la, Ally Sumodhee, inn sorti avek bann blesir leze, Amreen, parkont, inn bizin transporte lopital an irzans kot linn fer enn operasyon. Linn, par laswit, admet dan swin intansif.

Ally Sumodhee, motosiklist-la, regrete saki finn pase. “19hr30 monn sorti lakaz pou al laboutik. Mo ti pe vini lo motosiklet ek ti pe fer nwar. Mo trouv zis enn madam sorti dan drwat vinn dan gos. Kan mo pe vini mo nek trouv zanfan-la sorti divan mwa. Pa gengn letan separe, li ti tro pre. Monn tonbe monn leve, monn guet zanfan-la. Bann-la inn pran li dan loto ek inn ale,” li rakonte.

Samir, papa tipti tifi-la, inn konfie avek Sunday Times. “Zanfan-la ti pe zoue andan ek li ti pou al manze. Vwazinn inn vini pou guet li. Mo belmer inn sorti inn kit laport ouver, bann-la inn swiv li. Kouma linn sorti linn tap ek motosiklet-la. Nou finn pran li pou amen lopital lerla,” li konfie.

Loading...

Comments

comments