Rose-Hill: Ladrog ‘Méthabave’ Pe Fer Ravaz Ek Pe Vann Rs 200

Bann abitan Rose-Hill dan traka. Akoz enn trafik ‘metabav’ (metadonn rekrase) pe fer ravaz dan anviron bazar lokalite depi enn bon letan. Sa likid kouler grena-la, ki konsidere kouma enn solisyon paliativ pou bann toksikomann, pe koumans pran lanpler dan bazar nwar ek pe revann lo Rs 200 enn goble (ki kontenir ant 4 a 5 doz).

06hr30 Dimans le 26 Novam. Lakour stasyon lapolis Rose-Hill plin avek dimoun. Plizir dimoun fer lake pou resevwar zot doz metadonn.

Enn group forme kouma distribusyon termine. Nou desid pou swiv enn parmi bann-la. Direksyon: bazar lokalite. Laba, kot dimoun mwins, bann toximann kras likid ki zot sipoze avale dan enn goble.

Steeve, 19 an, enn toksikomann ki swiv tretman metadonn, rakont nou kouma sa trafik-la deroule. “Mo met koton dan labous. Apre kan mo fini pran mo doz metadonn mo pers li dan goble. Enn goble kapav vann sa Rs 200 parla. Nou kontak-la met tou dan enn boutey lerla al revann sa dan site.”

Distribusyon metadonn mal kontrole

Enn sofer taxi, baze dan Rose-Hill, konfie ki bann abitan inpwisan. “Si lapolis pa pe trouv naryin, nou ti dimoun nou pa kapav fer kitsoz. Nou bizin guete ek res trankil.”

Li presize dayer ki distribusyon metadonn mal kontrole dan Rose-Hill. “Bann toksikomann sipoze pran zot doz divan bann polisie ek zet fiol-la ou goble-la dan enn poubel. Me zeneralman sa pa pas dan sa fason-la.”

Kontakte, enn sours ofisyel minister lasante afirme ki zot okouran sa sitiasyon-la. “Lapolis bizin pran sa zafer-la dan lamin. Ek si bann-la inplik nou bann ofisie, nou pou azir an konsekans.”

Inspekter Shiva Coothen, port-parol lapolis, explike pou so par ki bann ofisie poste laba pou asir sekirite bann personel minister lasante. “Lapolis pa an kapasite pou asire ki bann toksikomann aval zot doz.” Li lans enn apel a temwin pou denons sa bann akt-la lo 148.

Comments

comments