Brisée Verdière: Li Kas Lalev Enn Serzan Lapolis

Ankor enn lot agresyon lo enn ofisie lapolis. Bann fe-la inn deroule apre minwi Lindi le 27 Novam. Swit a enn reket, serzan Nemdharry ek de lezot polisie, afekte stasyon lapolis Brisée Verdière, inn al kot enn lafami ki abit mem lokalite.

Enn bagar ti eklate ant de frer. Serzan Nemdharry inn interpoz li ant sa de-la. Se a sa moman lamem ki ofisie-la inn resevwar plizir koutpwin lo so figir ek linn blese.

Enn parmi de frer-la, enn denome Ajay, inn agres serzan-la. Viktim-la so lalev inn kase ek li ti pe sinyin boukou.

Agreser-la inn sove apre sa agresyon-la. Zot inn transport serzan-la lopital Flacq pou resevwar bann premie swin. Enn lanket polisiyer inn ouver ek lafami konserne inn antandu par lapolis.

Comments

comments