Grand-Baie: Shameem “Lakour rey 29 alegasyon ki mo ex-fam ti mete kont mwa”

Shameem* (prenon modifie) ti apros nou an Septam 2017 pou rakont so kalver apre 2 maryaz rate. Li explike kouma so deziem madam inn azir kont li. Zot ti marye an Avril 2017 ek inn separe an Aout 2017.

Shameem ek so deziem madam.

“Apre 2 semen maryz, so latitid inn sanze. Monn koumans gengn problem avek li ek li dir ki swa-dizan ena diab dan mo lakaz. Li dir aste enn lot lakaz ek kit isi nwale. Li zet latab ek sez pou fer kwar ena diab kot mwa. Li finn mem amen enn maulana pou guet problem ki ena lakaz,” Shameem explike.

Shameem so madam ti mem port plint CDU ek dir ki linn fer atousman lo so tifi 4 an (zanfan ki linn gengne dan premie union). Ti ena 29 alegasyon kont nou viktim ek yer, Mardi le 28 Novam, tou inn reye lakour.

Zot kapav lir premie lartik-la isi: [Exclusive] Grand-Baie: Enn Papa Rakont So Kalver Apre 2 Maryaz Rate

Aster, sa abitan Grand-Baie-la so reputasyon inn gate ek dimoun dan so lantouraz pe koz so koze. Sa afekte Shameem ek so zanfan akoz zot inosan ladan. Dapre nou viktim, prosedir divors inn fini koumanse ek sa zafer-la pou diskite lakour an Zanvie 2018.

Shameem anvizaz pou pourswiv so deziem madam lakour Supreme apre zot divors paski sa bann alegasyon-la inn port li prezidis. Li ti anvi zot konsey paski so moral byin ba. Apre 2 maryaz rate, li santi li tousel zis akoz li ena bon leker. Met enn komanter anba si zot ena kitsoz pou dir Shameem. Li remersie zot lepep.

Loading...

Comments

comments