Ladrog: Aret Enn Polisie An Posesyon Eroinn

Linn pas lanwit dan selil yer, Mardi le 28 Novam. Yer, enn polisie afekte stasyon lapolis Roche-Bois inn apreande dan Pailles. Metropolitan Division Alpha 2 inn retrouv enn band izolan nwar ki ti anvelop enn fey, dan lakel ti ena eroinn, dan so posesyon.

Inn fer enn lafouy so lakaz ki pann donn naryin. Sa konstab-la, abitan Vallée-Pitot, inn pas lanwit dan selil polisiyer ek tradwir divan lazistis azordi, Merkredi le 29 Novam.

Mardi touzour, ver 16hr, dan aeropor sann kou-la, enn Curepipien inn arete par bann eleman Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) ki baze laba. Zot inn prosed a larestasyon sa zom 26 an-la kouma linn desann depi avion. Li ti pe kit zonn aeroportuyer an pasan par Green Channel kan linn interpele pou enn lexersis kontrol dwanie.

Pasaze-la ti ena de pies bagaz anrezistre lo li ek enn sak ledo ki pann deklare. Ti ena ladrog sintetik, anvelope dan enn papie glase, ki ti disimule dan enn pos. Ti osi ena enn patch diéthylamide lasid lysergique, enn sikotrop hallucinogène.

Inn fer enn lafouy lakaz sispe-la. Pa finn trouv naryin konprometan sur plas. Apre so interogatwar, linn libere lo parol. Linn konparet divan lakour azordi, Merkredi le 29 Novam.

Comments

comments