Sekirite Routiyer: Enn Sofer Taxi Pey Rs 8 100 Akoz Li Pann Met Sintir

Mohamed Nawshad Sheik Rossun enn sofer taxi. Sa abitan lari Paul Taureau, Port-Louis, rakonte ki an 2016, linn gengn enn kontravansyon akoz li pa ti atas so sintir sekirite. An Septam 2017, lapolis Abercombrie inn inform li ki li bizin prezant lakour mem zour kot li ena posibilite plead guilty by letter. “Monn aksepte pou pled koupab ek ranpli formiler-la. Apre bann polisie inn dir mwa ki zot pou depoz dokiman ki monn ranpli-la.”

Pliatr dan mem zourne, sofer taxi-la inn bizin al lakour Pamplemousses pou pran renseignman lo montan lamann ki li bizin peye. “Clerk-la inn explik mwa ki mo dosie pankor disponib ek monn ale. Par laswit, mo zanfan inn blese ek monn blie mo kontravansyon sa ler-la,” Mohamed rakonte.

Li explike ki dan so labsans, lapolis inn debark lakaz kot li pou dir so madam ki ena enn manda dare kinn emet kont li akoz li pann pey so lamann. Kan Mohamed inn aprann sa nouvel-la, linn imediatman al lakour Pamplemousses. Enn fwa ankor, Clerk-la dir li ki so dosie touzour pa disponib. “Li dir mwa li pou inform mwa kouma dosie-la desann. Zedi zot call mwa ek dir mo ena Rs 8 100 lamann pou paye. Mo retournn lakour mo dir pas mwa devan mazistra,” Mohamed rakonte.

Mazistra-la inn alos inform li lo montan so lamann ek inn osi donn li enn avertisman. Li ena ziska 17 Desam pou pey so kontravansyon. Si li refiz pou fer li ziska sa dat-la, li pou bizin al prizon. “Mazistra dir pa pou kapav fer nanie, swa ou peye, swa ou mont lao.”

Solisite, kaporal Bernard Mootoosamy estime ki ena bann mankman dan deklarasyon Mohamed. Sofer taxi-la ena bann lezot kontravansyon dan le pase ek linn gengn plizir fre penalite pou regle lo so lamann pou non-respe dele ki ti akord li. Kaporal-la inn suger Mohamed pou al lakour ek demann enn Clerk kifer montan so lamann li Rs 8100.

Loading...

Comments

comments