[Video] Grande Rivière Noire: Bann Peser Lapes Enn Gro Pwason. So Pwa Pou Fer Zot Soke !

Zot inn etone. Zot pa ti atann pou tir sa groser pwason-la. Bann peser Grande Rivière Noire inn gengn boukou difikilte pou tir li depi dilo. Sa osi zot inn travay li avek lamin.

Nou prezant zot enn video kot zot pou trouv enn pwason kinn tire depi nou losean. Dapre nou informasyon, se enn Blue Marlin ki pez 350 kilo ek linn aval enn pwason ton ki pez 20 kilo.

Video:

Lo video-la nou tande kouma bann peser-la inn tir sa Blue Marlin-la avek enn lalinn 120 liv. Pou zot se enn gran explwa. Inn gengn boukou reaksyon lo sa video-la kot bann internot inn felisit sa bann peser-la.

Ki zot panse lo sa pwason-la? Eski zot ti kone ki ena gro gro pwason dan nou losean? Met enn komanter pou exprim zot. Nou dir zot enn gran bravo.

Comments

comments