[Video] Parsyel Belle-Rose/Quatre-Bornes: Mr Malin “Monn fini gengn sa eleksyon-la”

Tou kandida dan sa parsyel-la ena mem rev: reprezant elektora Belle-Rose/Quatre-Bornes dan parlman. Ek Danrajsingh Aubeeluck, lider Parti Malin, ki pe partisip dan so 15e eleksyon, dir li anvi vinn vre alternans a bann lezot gro parti politik dan Moris.

Video:

Ek deza, li dir li konfian pou enn viktwar le 18 Desam. Inside News inn al fer rankont sa kandida anblematik ek inkontournab dan sen politik Morisyin.

Parti Malin pe dir…

Nou konsey zot vot li si zot abit sirkonskripsyon no 18 ek anou donn li so sans dan Parlman si zot anvi enn vre sanzman lepep.

Comments

comments