Agresyon Baie-du-Tombeau: Atansyon, Pa Pran Simin Karokann

Bann abitan sa landrwa-la kontan pran simin ki apel Chemin-Canne akoz li enn rakoursi byin pratik pou bann-la.

Me sa rakoursi-la inn vinn enn veritab lanfer depi ki bann zenes kasiet dan sa karokann-la. Zot sorti pou answit menas ek kokin bann pasan ki pas par laba.

“J’ai très peur pour mon fils depuis que j’ai appris qu’un groupe de jeunes attaque ceux qui passent par ce chemin situé derrière Jumbo pour les détrousser,” Sheila konfie. Sa bann zen-la atak dimoun ki pas parla dan lafin apremidi. Zot sorti depi karokann-la ek menas zot viktim avek enn kouto ki zot plas anba lagorz avan kokin zot.

Mardi le 28 Novam, kan madam-la inn kontakte Radio Plus, linn konfie ki trwa personn inn atake. Enn parmi bann viktim se so vwazin kinn perdi Rs 3 000 ek so telefonn portab. Enn lot viktim inn resi sape. Dapre vwazin ki bann-la inn kokin li-la, “sa bann zenes-la inn dir ki zot bizin larzan pou finans zot konsomasyon ladrog.”

“Mon fils rentre à la maison à moto, tard dans la nuit. Il emprunte ce chemin, car, sinon il doit effectuer un long détour. Je vis une angoisse perpétuelle tant qu’il n’est pas rentré à la fin de la journée. J’ai peur qu’une tragédie ne se produise un jour,” Sheila azoute.

Madam-la presiz landrwa ki bizin evite akoz sa inn vinn enn lander: Baie-du-Tombeau apre bann apartman NHDC ena enn supermarse ki apel Manoo. Enn tigit apre, ena enn pasaz dan drwat – apel Chemin canne – ki pas deryer Jumbo.

Dapre sa madam-la, plizir plint inn fer stasyon lapolis lokalite. Redaksyon Explik ou K inn antretenir avek Police Press Office lo sa size-la. Kaporal Bernard Mootoosamy inn pran not ek inn promet ki bann limie Criminal Investigation Division pou al sur plas.

Comments

comments