Lopital Jeetoo: Enn Bagar Violan Eklate Ant De Fami; Enn Madam Gengn Kout Cutter

Kout kasket motosiklet, rondin, cutter… Enn abitan Port-Louis ek so belser inn agrese dan lopital Jeetoo yer, Merkredi le 29 Novam, ver 16hr30.

Enn bagar inn eklate ant plizir manb de lafami. Abitan Port-Louis-la, ki ena 50 an parla, so vizaz inn tayade. So belser inn blese lo lerin avek enn cutter.

Sa bagar-la inn eklate kan de lafami-la ti pe al rann vizit zot bann pros. Sa sen violan-la inn atir plizir dimoun. Lapolis lopital Jeetoo inn alerte ek bann ofisie stasyon lapolis larezyon inn apel ranfor.

Enn plint inn fer stasyon lapolis etablisman lopital Jeetoo.

Comments

comments