L’Unité, Fuel: Enn Dernie Adieu Pou Yannick Armance

Li ti supoze marye le 5 Zanvie 2018. Me destin inn desid enn lot zafer pou Yannick Armance. Sa zen zom 29 an-la inn mor anba larou enn trakter dan enn karokann ki trouv L’Unité, FUEL.

Enn destin trazik. Yannick Armance, 29 an, ti kontan pou li marye le 5 Zanvie 2018 avek so lamwatie Rubina. Dimans, li ti distribue bann kart invitasyon. Me apre, sa abitan Camp-de-Masque Pavé-la inn konn enn lafin trazik. Alos ki li ti dan enn karokann dan L’Unité, FUEL Merkredi gramatin, linn retrouv li kwinse anba larou enn trakter. Li pann surviv.

Ki finn pase Merkredi gramatin le 29 Novam? Se samem ki lapolis Camp-de-Masque pe rod kone. Sa fer inpe letan ki Yannick inn pran travay kouma operater pou enn konpagni disik dan l’est. “Linn lev boner, 04hr45 li ti fini sorti pou al travay,” JD explik nou, enn kouzin viktim-la.

Kom dabitid, Yannick inn kit lakaz dan nwar Merkredi pou al so travay. Se ver 05hr45 ki sa dram-la inn zoue.

Dapre bann premie indikasyon, zen zom-la ti pe kondwir trakter-la ki sarye enn keson dan enn karokann. Linn answit aret masinn-la apre linn desann. Me enn kou, san ki li atann, trakter-la inn koumans roule. Zen zom-la ti anvi pran kontrol masinn-la me linn saye ek tonb anba larou veyikil-la.

Bann koleg inn alert lapolis larezyon deswit. Kan bann sekour inn arive, ti deza tro tar, Yannick ti fini rann lam. Bann eleman Scene of Crime Office ti vinn sur plas. Zot inn retir so lekor anba masinn-la ek transport li lamorg lopital Candos. Lotopsi kinn pratike dan lazourne yer, Merkredi le 29 novam, inn revele ki viktim-la inn desede swit a enn fraktir krann.

Se enn veritab trazedi pou lafami. Yannick ti byin apresie dan so lantouraz. So mama ek gran frer deor Moris ek li ti pe viv avek so ti frer. Koumansman Novam, li ti fer maryaz sivil. “Li ti fini finaliz bann preparatif pou fer maryaz relizyon ki ti pou fer le 5 Zanvie 2018. Pandan dernie wiken, li ti resevwar bann kart invitasyon ek Dimans, li mem linn al kot bann pros pou distribue kart,” enn parmi so tonton presize.

So lakaz, se dezolasyon. Yannick Armance les deryer li bann manb so lafami ek so zen madam kinn devaste par douler. So funeray inn fer azordi gramatin, Zedi le 30 Novam.

Comments

comments