So Mari Ek Bofrer Abuz Li Sexuelman. Madam-la Regrete Saki Li Fer Pou Pran Vanzans.

Li ti nepli kapav pou bann abu sexuel ki li ti viktim. Chinamee Appadoo ti anvi pran vanzans avek so mari ek so bofrer, ki ti so bouro. Se koumsa mem ki linn brul zot lakaz dan New-Grove le 20 Desam 2015.

Yer, Merkredi le 29 Novam, dan lakour intermediyer, Chinamee Appadoo, ki ti ena 58 an moman bann fe, inn gengn sis mwa prizon. Lapen-la inn sispann. Pou bizin fer enn lanket sosial pou determine si li kapav fer bann travay lintere zeneral.

“Li vre ki se enn ofans byin grav ki oun fer,” mazistrat Adila Hamuth estime. Me linn pran an konsiderasyon so lasante mantal ki pou examine par enn medsin. Chinamee Appadoo pran bann medikaman pou gengn somey.

Ek linn vinn depresiv swivan bann abu ki linn subir. “Lakour pran an konsiderasyon ou laz ek valer domaz kinn arive pandan sa insandi-la ek le-fe ki oun pled koupab ek demontre bann remors,” mazistrat-la dir.

Chinamee Appadoo bizin revinn lakour intermediyer le 10 Zanvie 2018. Li pou kone si rapor Probation Office dan so faver ek si li pou kapav fer bann travay lintere zeneral. Linn retenir servis Me Jaysing Chummun.

Loading...

Comments

comments