Bambous: Enn Motosiklet Rant Anba Enn Bis

Inn ariv enn aksidan ant enn bis ek enn motosiklet azordi, Vandredi le 1er Desam, dan Bambous ver 08hr30.

Sa inn atir boukou dimoun. Dapre enn temwin, motosiklet-la inn perdi kontrol ek tap avek bis-la. Erezman, motosiklist-la inn sorti avek bann blesir leze.

Resaman, ti ena enn lot aksidan ant enn loto ek enn motosiklet dan lanwit Merkredi kot enn denome Sebastien Jolicoeur ti desede apre ki linn rant lakaz san bann premie swin lopital.

Li inportan zot kone li posib zot pa gengn blesir apre enn aksidan me andan inn kapav andomaze. Li inperatif al guet enn dokter apre enn aksidan, surtou pou bann motosiklist.

Comments

comments