Dram Sept-Cascades: Defans Pou Vizyonn Enn Video Dan Kazern Santral An Zanvie 2018

Sink an apre dram Sept-Cascades, prose intante Atmanand Sookur, depi Groupe d’intervention de la police mauricienne (GIPM), inn apele yer, Zedi le 30 Novam, dan lakour intermediyer divan mazistra Vijya Appadoo. Atmanand Sookur reponn enn akizasyon formel omisid involonter par neglizans, an vertu lartik 239 (1) kod penal.

Sa instrikter-la ti akonpanie avek bann solda pandan enn lexersis antrenman dan Sept-Cascades dan lobzektif pou fer parti unite GIPM.

Enn lexersis kinn vir an dram, ek kout lavi Louis Sylvestre Nanon, 22 an, ek Nitish Kumar Binda, 24 an, de Privates depi Special Mobile Force (SMF).

Dan sa zafer-la, pourswit afirme ki li kont difuz enn video anrezistreman lo sa dram kinn arive dan Sept-Cascades an 2012. Avoka Atmanand Sookur, Me Hamid Jagoo, asiste par Me Sanjeev Teeluckdharry, inn demann defans vizyonn sa anrezistreman-la.

Me Hamid Jagoo inn fer resortir ki enn lanket inn inisie kont so klian san ki finn inform li. “La poursuite aurait dû nous informer d’avance de l’existence de cet enregistrement. Toute preuve disponible doit être communiquée à la défense,” avoka-la dir.

Apre sa, se le 15 Zanvie 2018 ki bann avoka defans pou al Casernes centrales pou vizyonn video-la. Ek zot pou deside si par laswit zot pou obzekte sa produksyon-la dan lakour.

 

Comments

comments