Plaisance: Sezi 580g Gandia Ki Ti Kasiet Dan Semel Soulie

Mauritius Revenue Authority ek Anti Drug & Smuggling Unit inn sezi 580g gandia dan laeropor azordi, Vandredi le 1er Desam. Gandia-la ti disimule dan bann semel soulie.

Alos ki li ti pe al travers Green Channel aeropor Plaisance, enn fam 35 an inn intersepte par bann ofisie Customs Anti-Narcotics Section. Se konportman sa abitant Rose-Hill-la, ki travay dan enn klinik, kinn fer bann ofisie soupsonn li. Li ti pe sorti La Reunion abor vol MK 249.

Inn examinn bagaz sa madam-la. Latansyon bann eleman Customs Anti-Narcotics Section inn atire par bann tras lakol lo trwa per soulie-la. Zot inn pas sa lo scanner. Sa exersis-la inn revel prezans enn matiyer sispe dan bann semel. An lokirans, ti bann fey gandia.

Interoze, pasaze-la, enn abitant Rose-Hill, inn explike ki se so kouzin ki ti abor mem vol avek li, inn donn li bann soulie-la. Zom-la inn arete dan lansint aeropor.

Bann sispe-la aktuelman sou surveyans ADSU. Enn lanket inn inisie.

Comments

comments