Saki Trwa Zom Fer Avek Sa Miner 15 An-la Sokan Ek Revoltan

Lapolis La Ferme inn ouver enn lanket. Zedi le 30 Novam, enn adolesant 15 an, an konpagni so mama, raporte ki linn gengn relasyon sexuel avek trwa diferan zom trwa diferan plas. Enn plint pou ‘causing child to be sexually abused’ inn depoze.

Dapre adolesant-la, enn abitant vilaz Mt Cabris Corail, dernie ka remonte mwa Novam, me li pa rapel dat exak. Li afirme ki enn zen zom 19 an inn invit li lakaz kot li, dan Grand-La-Fouche-Corail. Sur plas, zot inn gengn relasyon sexuel konsantant.

2-3 zour avan, savedir le 19 Novam, linn gengn rapor sexuel avek enn lot zen zom. Bann fe inn deroule dan twalet ek laplaz publik Ile Michel. Li ti al laba avek so bann kamarad.

Pa fini. An 2016, adolesant-la soutenir ki li ti pe rant lakaz depi lekol kan linn akoste par enn inkonu, ki ti paret dorizinn Morisyin. Li alegue ki zom-la inn amen li dan enn lafore dan Mt Cabris Corail, kot linn viol li. Me li pa rapel kan exakteman sa inn arive.

Zen tifi-la deklare ki li an mezir idantifie de premie zom-la me pa trwaziem-la. Li aktuelman admet dan unite zenekolozik lopital Queen Elizabeth, dan Creve-Coeur, ek pou examine par enn medsin.

Loading...

Comments

comments