Aksidan Fatal Barkly: Mervin Luchmanah, 23 An, Desede

Aksidan mortel dan lanwit Dimans ziska Lindi le 4 Desam. Mervin Lutchmanah, 23 an, inn desede dan sa aksidan-la.

Li ti lo volan enn loto, an konpagni de lezot personn, kan linn tap avek enn loto lo enn kontour ek fini so kours kont enn kolonn elektrik.

Aksidan-la inn arive ver minwi dan St-Martin. Mervin Lutchmanah ek de lezot personn-la ti admet dan lopital Dr A. G. Jeetoo. Linn desede swit a so bann blesir. Viktim-la ti ena 23 an ek enn abitan Vacoas.

Lapolis Barkly inn ouver enn lanket pou konn sirkonstans aksidan-la.

Comments

comments