Aksidan Forbach: Lafami Keshava Port Plint Kont Enn Polisie

Bann pros Keshava Appadoo inn al sur plas aksidan-la Dimans le 3 Desam pou efektue enn konstat kot bann polisie inn fer road marking.

Kan zot inn ariv laba, bann polisie inn konfie avek zot ki ti ena zis trwa larou dan loto Jaguar-la ek ti mank enn. Me lafami ti deza fini pran bann foto loto Jaguar aksidante-la ki montre klerman ki ti ena 4 larou.

Bann pros inn port plint kont polisie-la, ki ti anvi deform sa informasyon-la, ek fer kwar ki aksidan-la inn provoke par labsans enn larou. Lanket pe kontinie dan sa zafer-la.

Comments

comments