Insidan Ant Soodhun Ek Enn Polisie Aeropor: “Atann to pou kone ki mwa…”

“Atann to pou kone ki mwa…” Se samem ki Showkutally Soodhun inn deklare kan linn perdi kontrol aeropor, 2-3 ler tan avan so depar pou Arabie Saoudite, Zedi le 30 Novam. Se samem ki enn sours inn afirme apre ki zot inn evok sa insidan-la, inplikan ex-vis premie minist ek enn polisie dan lantre VIP Lounge aeropor.

L’express inn esay gengn versyon Showkutally Soodhun lo tou sa zafer-la. Me li pa finn reponn zot lapel.

Touzour dapre enn sours, bann fe inn deroule ver 13hr. Loto Showkutally Soodhun inn ariv lo lantre VIP Lounge. Polisie-la, ki ti an post, ti pe fer enn kontrol routinn ek inn demann bann bodyguard idantite VIP ki dan loto.

“Soodhun!” enn bodyguard lanse. Polisie-la inn insiste pou konn non konple depute-la pou verifie si li lo lalist. Sa pa finn fer Showkutally Soodhun plezir.

Ek li finn fer enn plint lo sa kontrol-la andan VIP Lounge. “Kan mo nepli minis zot tret mwa kouma enn bayan pwason. Personn nepli rekonet mwa aster. Atann to pou kone ki mwa,” Showkutally Soodhun inn dir.

Dan laeropor, zot per ki zot transfer polisie-la apre sa insidan-la.

Comments

comments