Vallée-des-Prêtres: Salim Bhunjun Alim Enn Sigaret. Saki Arive Apre Sokan Ek Inpansab.

Salim Bhunjun, 26 an ek abitan Vallée-des-Prêtres, inn pous so dernie lesouf dan lapremidi Dimans le 3 Desam. Linn subir bann grav brulur Zedi le 30 Novam apre explozyon enn parmi so bann silind motosiklet.

Zedi dernie, Salim Bhunjun ti pe repar so motosiklet lakaz kan, a enn sertin moman, linn met lesans dan bann silind so motosiklet. Me sa finn exploze akoz li ti ankor so. Proprieter-la, ki ti akote so motosiklet, inn brule grav.

Alerte par bann kriye Salim Bhunjun, so bann pros inn transport li lopital Dr A. G. Jeetoo, avan ki zot transfer li lopital Victoria, Candos. Li ti admet unite bann gran brule. Dimans, viktim-la inn rann lam. Lotopsi, pratike par dokter Shaila-Prasad Jankee, inn atribue dese viktim-la a enn ‘shock due to extensive burns’.

Bann pros Salim Bhunjun inn boulverse par sa dram-la. Viktim-la inn konfie avek lapolis ki linn brule apre explozyon enn parmi bann silind so motosiklet. Me so bofrer, alias Papidou, donn enn lot versyon. “Le 30 Novam, ver 4hr dimatin, Salim inn retourn so lakaz apre so ler travay. Li ti sofer taxi maron. Linn dir so madam ki li pou lav so motosiklet. Kan linn rant andan, enn sibstans simik inn tonb lo li. San mefie, linn alim enn sigaret. Kouma linn fer sa, linn pran dife.

Bofrer-la explike ki madam viktim-la ek so garson 5 an inn boulverse. “Depi ki Salim inn ospitalize, so garson pa pe aret plere ek pe rod li. Nou finn bizin koz li manti. Aster ki Salim inn kit sa lemond-la, mo nepli kone kouma pou konsol li. Dayer, madam Salim inn tonb malad kan linn aprann ki so misie inn rann lam. So madam inn perdi konesans ek nou finn bizin amen li klinik. Laba finn met serom avek li ek li finn retourne. Se enn gran lapert pou lafami.”

Funeray Salim Bhunjun pou fer azordi aswar, Lindi le 4 Desam.

Loading...

Comments

comments