[Video] Mervin Lutchmanah Mor Dan Enn Aksidan: “Linn dir mwa ‘je t’aime maman’ avan kit lakaz”

Li plore disparisyon so garson. Radha Sevatian, mama Mervin, enn etudian universite teknolozi (UTM), inn mor dan enn aksidan larout dan Barkly Dimans aswar le 3 Desam, rakont so bann dernie moman ki linn pase avek so garson.

“Linn demann mwa fer li enn bizou lo so lamin. Linn dir mwa ‘Je t’aime maman’ avan kit lakaz,” sa abitant Cité La Caverne-la konfie avek Teleplus azordi, Lindi le 4 Desam.

Dapre Radha, so garson inn demann li si li anvi akonpagn li lamer. “Monn dir li non. Linn inform mwa ki li pou al fer enn ti letour ek retourn vit vit,” li explike.

Video:

Me zen zom-la pa pou rant lakaz zame. Loto ki li ti pe kondwir inn rant an kolizyon avek enn lot loto avan terminn so kours kont enn kolonn elektrik. De pasaze ki ti dan loto Mervin Lutchmanah inn blese grav. Zot inn admet lopital Dr A. G. Jeetoo. Sofer lot loto-la inn fer enn lalkol test kinn revel negatif.

Nom viktim lo nou larout depi koumansman lane inn ariv 147.

Comments

comments