Aksidan Forbach: Veer Luchoomun “Motosiklist-la pa ti ena zile lo li”

“Mo sinpatiz avek lafami Appadoo. Mo pa kapav dir plis akoz pe fer enn lanket.” Veer Luchoomun, 43 an, inplike dan enn aksidan dan Forbach, an direksyon Cottage, Dimans gramatin, inn konparet lakour Pamplemousses, Lindi le 4 Desam, sou enn sarz provizwar omisid involonter.

Dan so depozisyon stasyon lapolis Piton, Veer Luchoomun inn explike ki li pann trouv motosiklist-la ki ti divan so loto akoz li pa ti ena zile fluoresan.

Frer depute Sandhya Boygah inn gengn liberte apre ki linn fourni enn kosyon Rs 12 000 ek sign enn rekonesans det Rs 100 000. Linn pran servis Me Steven Sauhoboa. Veer Luchoomun nie tou tantativ ‘cover-up’ dan sa zafer-la. Apre so konparisyon dan lakour, proprieter Baron Games dan Rivière-du-Rempart, ek osi neve minist ledikasyon, Leela Devi Dookun-Luchoomun, inn retourn dan klinik pou bann swin.

Bann pros Keshava Appadoo, desede dan sa aksidan-la, dir ki ena ‘cover-up’. Lafami inn port plint stasyon lapolis Piton, akoz zot pa satisfe avek ‘road marking’ sur plas aksidan-la. Dapre bann-la, bann anketer pa finn fer markaz enn larou gos loto ki Veer Luchoomun ti pe kondwir.

Keshava Appadoo, pasaze motosiklet-la, pa finn surviv so bann blesir alos ki sofer motosiklet-la, enn abitan Piton ki ena 37 an, inn admet lopital SSRN, Pamplemousses. So leta lasante inspir viv inkietud. Veer Luchoomun inn teste pozitif pou lalkol test avek 63 mikrogram.

Loading...

Comments

comments