Aksidan Mortel Bois-Marchand: Enn Zom 33 An Mor Sur Lekou

Fin trazik pou sa abitan Baie-du-Tombeau-la, ki ti ena 33 an. Alos ki li ti pe travers simin azordi, Mardi le 5 Desam ver 5hr, linn perkute par enn loto ki ti pe diriz ver lenor.

Li pann surviv so bann blesir. Sa nouvo dese-la port nom viktim lo nou larout depi koumansman lane a 150.

Aksidan-la inn prodwir ver 17hr, dapre bann temwin ki ti sur plas. Apre ki finn donn alert, lapolis Terre-Rouge ek SAMU inn mande sur plas. Kan zot inn arive, zot inn konstat dese viktim-la.

Pou pratik enn otopsi pou determinn koz so dese. Enn lanket polisiyer inn ouver pou etablir sirkonstans sa aksidan larout-la. Lanket mene par lapolis Terre-Rouge, sou soupervizyon surintandan lapolis Dawoonarain, Divisional Commander Northern.

Comments

comments