Bagatelle: Neha Sorti Lo Parking Ek Enn Motosiklist Koumans Swiv Li.

Neha, enn abitant Port-Louis ki ena 27 an, alegue ki enn dimoun inn arsel li. “Samdi le 25 Novam, enn motosiklist inn swiv mwa pran depi parking Bagatelle ziska Port-Louis. Monn al stasyon lapolis, me bann polisie inn refuz anrezistre mo plint.”

Zen fam-la rakont so mezavantir: “Ti ant 12hr30 ek 13hr15. Mo ti al Bagatelle. Kan monn fini aste mo bann zafer, monn al dan mo loto. Kan monn sorti parking, monn donn simin enn motosiklist ki ti pe sorti li osi. Apre monn kontinie mo larout.”

Me kan nou viktim inn ariv oter otorout dan Sorèze, linn konstate ki motosiklist-la ti pe swiv li. “Monn pran fast lane. Motosiklist-la ti pe roul deryer mwa, avan met li akote mo loto. Koumansman, monn panse se par azar ki li akote mwa,” li dir.

Pou fer mo leker kontan, monn fer demitour ek pas par cité Vallejee. Neha inn rann kont ki motosiklist-la ti ankor deryer li. Mem zafer kan monn rant Port-Louis. “Mo per pou mo sekirite. Dan plas rant kot mwa, monn fer enn detour pou mo al stasyon lapolis Plaine-Verte. Monn donn bann-la nimero imatrikulasyon motosiklet-la. Monn donn nimero-la lapolis, me bann polisie inn refuz anrezistre mo plint, ek dir mwa ki sa pa pou sanz naryin ek li posib ki se enn fos nimero.”

Efektivman, enn polisie inn apel mwa, ener tan plitar, pou dir mwa ki plak nimero-la fos. “Monn donn maximum detay avek lapolis pou ki zot verifie zimaz kamera CCTV pou retrouv sa individu-la. Ziska ler, mo pann gengn oken nouvel.”

Kote Police Press Office (PPO), kaporal Mootoosamy explike ki lapolis pou bizin anrezistre so plint pou ouver enn lanket. Bizin determine si individu-la enn voler ou pa. Kaporal-la inn invit Neha pas PPO.

Comments

comments