Pailles: Zot Met Nilon Lo Simin. Saki Arive Byin Sokan Ek Revoltan.

Inn ariv enn insidan Dimans aswar, Avenue Pearl dan Pailles, ver ener dimatin. Enn personn, enn denome Abdool* (non fiktif), inn apros nou pou rakont so mezavantir kot li ti kapav perdi so lavi.

Abdool konfie: “Mo ti pe pase lo mo motosiklet kan monn santi enn difil lo mo likou. Monn manke trangle ek perdi lavi. Monn arete anplas dan enn gran sok. Kan mo guet byin mo trouv enn difil nilon ki bann dimoun inn mete ek zot inn ris difil-la ler monn traverse. Monn al stasyon Pailles deswit pou port plint.”

Nou viktim rakonte ki kan linn arete, linn trouv 2 personn galoupe ale. “Zot inn disparet dan enn touf. Mo panse bann voler ou droguer sa,” Abdool dir.

Sur plas, Abdool dir ki bann polisie pann pran sa an konsiderasyon ek zot inn dir ki enn zafer koumsa pa pou arive. “Ler mo pe donn mo deklarasyon, bann polisie-la pe fer boufon avek mwa,” Abdool azoute.

Nou interlokuter dekrie fason fer bann polisie Pailles. Li dir ki si enn zafer koumsa pa finn arive avan, vedir li pa posib arive, dapre bann polisie stasyon Pailles. Nou demann otorite konserne fer neseser pou guet sekirite sitwayin avan tou.

Apre ki nou viktim inn publie sa lo nou group lo Facebook, sa inn provok koler ek inkonpreansyon bann internot. Sertin inn mem kritik fason fer bann polisie. Azordi li Abdool, dimin li kapav nou zanfan.

Comments

comments